Ledelsen (eldsterådet) i Pinsekirken Noah består av følgende personer:

Pinsekirken Noah har en tradisjonell styringsmodell der valg av eldsterådsmedlemmer velges av menighetens medlemmer på årsmøtet. Menighetens forstander kalles av ledelsen og må ha minst 2/3 flertall i medlemssmøtet eller årsmøtet for å innsettes.