Bibelord topp

 
For dere er alle Guds barn

i kraft av troen på Kristus Jesus.

Gal. 3:26

Cookies

Ledelsen (eldsterådet)

Ledelsen (eldsterådet) i Pinsekirken Noah består av følgende personer:

 • Margareth Fjellvard
  -Forstander / Administrativ leder

 • Einar Kvamme
  Pastor

 • Gunnar Nesse
  -Eldste

 • Anita Rørbakken
  -Eldste

 • Rolf Helge Ødegård
  -Eldste

Pinsekirken Noah har en tradisjonell styringsmodell der valg av eldsterådsmedlemmer velges av menighetens medlemmer på årsmøtet. Menighetens forstander kalles av ledelsen og må ha minst 2/3 flertall i medlemssmøtet eller årsmøtet for å innsettes.