Tverrkirkelig bønn- og lovsangskveld i Arna kirke

Kalender
Pinsekirken Noah
Dato
29.09 2019 19:00 - 21:00

Beskrivelse

Velkommen i Jesu navn!