Velkommen til sangkafeAmazing 2019 1

med koret Amazing søndag 13. okt. kl.17.00.

Du får høre god sang - og være med i allsangen.

Kaffe og kaker er gratis.

Det blir tatt opp kollekt.